Aanvang en locatie

De buitendeur gaat 15 minuten voor aanvang open. 5 minuten voor aanvang sluit de deur omdat we op tijd beginnen en laatkomers anders de les verstoren. Daarom gebruiken we ook geen deurbel.

De leslocatie is Blekerstraat 3, 6828 EW, Arnhem.

Afzeggen en inhalen

Wanneer je niet naar je vaste wekelijkse les kan komen, geef dan minimaal 6 uur van tevoren aan dat je er niet bij zal zijn. Als je op tijd afzegt, kun je een gemiste les inhalen op een andere dag binnen dezelfde lesperiode. Als je je niet op tijd afmeldt, vervalt je les. Dit laatste wordt alleen gehandhaafd als de les vol was en er daadwerkelijk iemand niet naar yoga kon doordat jij je niet of te laat hebt afgemeld.

Taal

Lessen kunnen in het Engels zijn als niet alle deelnemers Nederlands verstaan.

Medische indicatie

Alle fysieke yoga maakt gebruik van bewegingen en ademhalingstechnieken die bij bepaalde klachten en condities niet worden aangeraden of zelfs gevaarlijk kunnen zijn, zoals elke specifieke handeling in bepaalde gevallen onverstandig kan zijn. In de les wordt dit soms aangegeven, maar het is onmogelijk om meerdere mensen tegelijk in real-time voor ieder denkbaar gevaar te waarschuwen. Het is daarom belangrijk, en deel van je yogabeoefening, dat je zelf weet, of anders met aandacht onderzoekt, wat voor jou verstandig is. Dit is extra belangrijk als je klachten hebt. Vraag dus wat je arts, specialist of therapeut adviseert bij bijvoorbeeld: reuma, hernia, zwangerschap, hyperventilatie, hoge of lage bloeddruk, middenrifbreuk, hartklachten of blessures.

Vakanties

In principe is er elke week les, ook op feestdagen, behalve als anders in de les is afgesproken. Geplande vakanties worden voor de periode per e-mail doorgegeven en zijn daarna terug te vinden op de pagina lesperiodes.

Persoonsgebonden

Lessen zijn persoonsgebonden en kunnen niet aan een ander worden overgedragen.

Restitutie en compensatie

Het volgende geldt als je vooruit hebt betaald voor 12 lesweken (of minder als je later in een lesperiode bent ingestroomd).

Valt er van mijn kant een les uit, dan zal ik dat verrekenen met de volgende periode. Je hebt dan een gratis les te goed. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.

Als je je wekelijkse vaste lestijd wilt veranderen naar een andere dag of lesvorm zal ik dit proberen, maar als deze groep vol zit, zijn gewone wachtlijstregels van kracht. Je hebt dus niet automatisch recht op overplaatsing.

Verder is het niet mogelijk lesweken mee te nemen naar een volgende periode of een betaalde cursus stop te zetten. Als je mogelijk moet stoppen met yoga ivm drukte, zwangerschap, blessures, veranderende roosters, veranderende prioriteiten, ziekte, verhuizingen, etc, houd er dan rekening mee dat hier geen compensatie voor is en overweeg losse lessen ipv vooruit betalen.

In het geval van een gedwongen sluiting van overheidswege, zoals, maar niet beperkt tot, de coronasluiting, dan is daarvoor niet automatisch compensatie, noch wordt het lestegoed automatisch doorgeschoven naar de openingsperiode. Afhankelijk van de steun- of compensatieregeling van overheidswege, of juist het gebrek daaran, kan Yoga Universalis besluiten dat lesgeld vanwege overmacht niet geretourneed of gecompeseerd wordt. Tijdens de coronasluiting is lesgeld wel gecompenseerd vanwege de ruimhartige overheidshulp.

Contact

 • info@yogauniversalis.nl
 • 06-41255770
Lestijden
 • dinsdag
  18:30 - 20:00 Personal Practice
  20:15 - 21:45 Basic Asana
 • vrijdag
  15:45 - 17:15 Personal Practice
  17:30 - 19:00 Basic Asana
 • zondag
  15:45 - 17:15 Personal Practice
  17:30 - 19:00 Basic Asana
 • De deur is open vanaf 15 minuten voor de les, tot 5 minuten voor de les. We gebruiken geen bel, dus wees op tijd.

Leslocatie

 • Blekerstraat 3, Arnhem
 • Ingang: blauwe trap bij parkeerterrein